Kompletigo Systems CV hanteert de ‘Nederland ICT Voorwaarden’ als Algemene Voorwaarden. Een inkijkexemplaar kunt u ophalen op deze pagina. Wij sturen u een pdf desgevraagd per omgaande toe.

QuickScan Informatiebeveiliging & Privacybescherming

Voor de QuickScan Informatiebeveiliging & Privacybescherming gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. De Quickscan Privacy & Informatiebeveiliging bestaat uit:
 • Een interview van maximaal 60 minuten;
 • Een rapportage met daarin
  • Risicoanalyse van het bedrijf van de Klant op het gebied van Privacy en Informatiebeveiliging, op basis van de antwoorden van de Klant tijdens het interview.
  • Bevindingen op basis van het interview op het gebied van Privacy en Informatiebeveiliging
 • Aanbevelingen op basis van de bevindingen
 • Een set van minimaal 5 en maximaal 10 sjablonen, waarmee de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van Privacybeheer en Informatiebeveiliging bij de Klant kunnen worden opgepakt.
 • Indien de klant dit wenst, kan het Skypegesprek worden opgenomen. In dat geval ontvangt de Klant de opname op electronische wijze.
 1. Het interview zal standaard worden gehouden via Skype. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Hier kunnen wel meerkosten aan verbonden zijn.
 2. Door te betalen gaat de Klant akkoord met deze voorwaarden.
 3. Consultancy na afloop van de Quickscan is mogelijk tegen een uurtarief van € 150 ex BTW. De eerste 20 minuten per Klant zijn gratis. Daarboven wordt voor de extra bestede tijd een factuur gestuurd, waarbij in delen van 10 minuten wordt gerekend.
 4. Na betaling wordt contact opgenomen met de Klant om zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. Indien het niet mogelijk blijkt vóór 10 mei 2018 een afspraak in te plannen, zal het betaalde bedrag binnen 14 werkdagen worden terug gestort.
 5. Opgegeven contactgegevens en overige persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de Quickscan Privacy en Informatiebeveiliging. Het kan hierbij noodzakelijk zijn om gegevens te delen met derden.
 6. Werknemers van Kompletigo Systems c.v. zullen hun uiterste best doen om een zo goed mogelijke rapportage te maken op basis van het interview met de klant.
 7. Opvolgen van de adviezen van de quickscan geven nog geen garantie dat het bedrijf van de klant op 25 mei 2018 voldoet aan de AVG.
 8. Gebruik van de sjablonen is op eigen risico. Kompletigo Systems c.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte gevolgen van onvolkomendheden, fouten of omissies in de rapportage of de aangeleverde sjablonen.
 9. Indien er aantoonbare fouten of omissies in de rapportage zitten, kan de Klant een klacht indienen door een email te sturen naar Kompletigo Systems c.v. (info@kompletigo.nl), met daarin de geconstateerde gebreken. Binnen 7 werkdagen zal contact worden opgenomen. Er zal gekeken worden of in onderling overleg de gebreken kunnen worden opgelost. Indien dat niet het geval is, en de klacht van de Klant terecht is, dan zal aan Klant het betaalde bedrag volledig worden terugbetaald binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht.