Kompletigo Systems CV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van Kompletigo Systems CV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan Kompletigo Systems CV verstrekt. Kompletigo Systems CV kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres (wordt geanonimiseerd)

WAAROM Kompletigo Systems CV GEGEVENS NODIG HEEFT

Kompletigo Systems CV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien
u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Kompletigo Systems CV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Kompletigo Systems CV GEGEVENS BEWAART

Kompletigo Systems CV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Kompletigo Systems CV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kompletigo Systems CV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Kompletigo Systems CV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Kompletigo Systems CV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier
aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over
de Website aan Kompletigo Systems CV te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kompletigo Systems CV heeft hier geen
invloed op.
Kompletigo Systems CV heeft Google geen toestemming gegeven om via Kompletigo Systems CV verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kompletigo.nl. Kompletigo Systems CV zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Kompletigo Systems CV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kompletigo Systems CV verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Kompletigo Systems CV op via info@kompletigo.nl.
www.kompletigo.nl is een website van Kompletigo Systems CV.
Kompletigo Systems CV is als volgt te bereiken:
Post- en Vestigingsadres: Westerhem 38, 1462 VG Middenbeemster
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54708087
Telefoon: (0299) 780 509
E-mailadres: info@kompletigo.nl