Belang van informatiebeveiliging

Persoonsgegevens moeten goed worden beschermd. En niet alleen dat, je moet ook kunnen aantonen dat je ze goed beheert. Dat is soms lastiger dan verwacht. Want hoe bewijs je bijvoorbeeld dat een set gegevens niet door hacker is gekopieerd?

De Autoriteit Persoonsgegevens mag tegenwoordig erg hoge boetes opleggen. Nu is het maximale bedrag nog ‘slechts’ ruim 800 duizend euro, maar vanaf mei 2018 is dat 20 miljoen euro… per overtreding. Met dergelijke hoge boetes is het risico, dat je als organisatie loopt zodra je persoonsgegevens bewerkt, fors toegenomen. Een ongelukkige hack kan in principe een faillissement betekenen.

En als bedrijf heb je al snel persoonsgegevens in beheer. Een maillijst van consumenten is al een set van persoonsgegevens.

Wat betekent het nu eigenlijk als je niet voldoet aan de privacywet? Lees verder…